Vil du skrive en artikel til AF·ART?

Send din idé til redaktionen@afartmagazine.com, og vi giver et go samt en deadline. Hvis du har brug for hjælp til din idé eller har spørgsmål undervejs, skal du endelig skrive til os. Hvis du har lyst til skrive en artikel, men ikke ved om hvad, så skriv til os alligevel, og vi foreslår et emne. Lad AF·ART blive din egen kunsthistoriske legeplads og laboratorium. For at lette både dit og redaktionens arbejde beder vi dig om at følge nogle få foranstaltninger. Det drejer sig først og fremmest om følgende:

Skriv mellem 8000-12000 anslag.
Forsøg at ramme et lige antal tusind anslag, det gør det lettere at opsætte artiklen i magasinet.

Værktitler skrives i kursiv.
Undgå at bruge ‘’ eller “” omkring værktitler, eller des lige, da citationstegnene bliver brugt til citeret tale, og indirekte betydning.

Husk titel.
Forsøg at finde en titel, og evt. en undertitel til din artikel.

Send minimum 5-6 billeder med.
Det er af højeste vigtighed at du sender billeder med til din artikel, og at de er store i formatet og i høj opløsning - send dem derfor som enkelte billedfiler og ikke alene indsat i det dokument, hvori din artikel er skrevet. Dvs. 4800x3200px - 3800x2200px, dpi300. (Det vigtigste er dpi, da dette bestemmer opløsningen, ‘dots per inch’). Skriv til os, hvis du er i tvivl.

Billedetekst.
Husk at skrive billedetekst til hvert billede du sender. Titel, kunstner, credit, årstal osv. (Det kan variere meget fra medie til medie).

Billedrettigheder.
Vi må nødvendigvis have godkendelse til at bruge de billeder, vi bringer i magasinet. Skriv derfor til ophavsmanden eller til udstillingsstedet, kunstneren eller anden, der ejer det billede, du gerne vil bringe i magasinet. Er du i tvivl hjælper vi dig gerne, skriv en mail til os og vi finder en løsning.

Genre.
Præciser gerne hvilken genre du skriver i - essay, kronik, interview, artikel, eller noget helt andet.

Har du ikke skrevet for AF·ART Før?
Så send også et portrætbillede af dig selv i høj opløsning. Det må gerne være spiffy og skarpt, derfor ikke en selfie.

AF·ART Magazine arbejder populærvidenskabeligt i og omkring kunstens verden, og derfor er det vigtigt at vi som både redaktion og skribenter udfordrer og undersøger hvad der er god kunstformidling i øjenhøjde. Vi ønsker at undgå en rendyrket akademisk skrivning, men ønsker også relevans og dybde. Derfor kan du, når du skriver, overveje følgende:

- Er dit sprog inkluderende, og har teksten det et godt læseflow?
- Bruger du begreber, der kræver en forklaring?
- Bygger du din tekst op, så læseren kan følge med?
- Rammer du noget poetisk, således at teksten ikke kun er information?
- Hvordan hænger teksten sammen med det overordnede tema?

Vi ser frem til at høre fra dig og hjælper naturligvis gerne med udarbejdelsen af dit materiale. Tøv derfor ikke med at skrive til os, vigtigst af alt er ideen - et færdigt resultat kan vi sammen udarbejde.

De bedste hilsener fra redaktionen.

Tilbage